In februari 2007 formuleerde de Hoge Gezondheidsraad haar advies omtrent MP3-spelers en het risico op gehoorbeschadiging:

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8187
Advies van de HGR betreffende het gebruik van draagbare digitale muziekspelers (MP3) en het risico van gehoorbeschadiging

7 februari 2007

Dit is na te lezen via de site van de federale overheid Volksgezondheid (-> HGR).