Ja, na de leeftijd van 12 jaar is het aan te raden om één dosis in het basisvaccinatieschema te vervangen door dTpa.

Referentie:
Burgmeijer R, Hoppenbrouwers K en Bolscher N. Handboek vaccinaties. Van Gorcum, Assen. 2de, herziene druk 2011

VWVJ februari 2011 - aangepast mei 2011
VWVJ Standaard Vaccinaties 2013 - tabel 3, nota 3