Handboek gehechtheid en gehechtheidsproblemen
Erik De Belie en Filip Morisse
Garant, 2007, ISBN 978-90-441-2123-0

​De ontwikkeling van een veilige gehechtheid staat bij personen met een verstandelijke beperking onder druk. Deze kwetsbaarheid voor een onveilige gehechtheid kan leiden tot verschillende gedrags-, emotionele en relationele problemen.

Dergelijke problemen belasten de kwaliteit van leven en maken het ouders en hulpverleners moeilijk om ondersteuning te bieden. Dit boek wil een kader bieden om deze problemen te plaatsen en een houvast om ermee om te gaan.