van vraag naar antwoord 3

Van vraag naar antwoord ... via de principes van motiverend werken

De 'vraagstelling' in de online vragenlijst van GLCE evenals de online 'feedback' op maat van de antwoorden van de leerling, zijn geformuleerd vanuit de principes van motiverend werken.

Om het gesprek met de CLB-medewerker dat nadien volgt, te ondersteunen en dit vanuit dezelfde principes, zijn thematische leidraden en/of vormingen uitgewerkt. 
Dit is opgenomen door of gebeurt in nauwe samenwerking met de partnerorganisaties.

Thema overstijgend een korte kennismaking met de achterliggende kaders van motiverend werken

Thema gewicht en voeding

Thema mentale gezondheid

Thema seksuele gezondheid

Thema alcohol, drugs & gamen