INFO- en TOESTEMMINGSFORMULIEREN

BEVESTIGINGSFORMULIEREN

INFO- en TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR INHAALVACCINATIES

 

Bemerk: bovenstaande informatie- en toestemmingsbrieven voor vaccinatie zijn geschreven op maat van CLB. Deze brieven mogen ook gebruikt worden door andere vaccinatoren, maar dienen dan aangepast te worden aan de context waarin gevaccineerd wordt. Let op dat de brieven conform de wet betreffende de rechten van de patiënt van 22/08/2002 blijven. Om over een informed consent te kunnen spreken heeft de persoon die toestemming geeft voor vaccinatie, recht op informatie over onder meer het doel, de aard, de duur en de frequentie, de kostprijs van de vaccinatie en over mogelijke bijwerkingen en risico’s van de vaccinatie. De brieven voorzien in informatie evenals in een risico-analyse waarin contra-indicaties voor vaccinatie bevraagd worden.