De folder 'Bijziendheid voorkomen' (Opgroeien, PedLowNoc; 2023) richt zich tot ouders van jonge kinderen.

De folder wil ouders aanzetten om het buiten spelen te bevorderen en het schermgebruik te beperken bij hun kinderen. 

Want wereldwijd neemt het aantal mensen met bijziendheid en de ernst ervan enorm toe. De bijziendheid ontstaat ook op jongere leeftijd.

Iemand met bijziendheid kan zonder bril niet scherp zien in de verte en heeft op volwassen leeftijd een verhoogd risico op oogziektes en netvliesproblemen.

Voor de toename van bijziendheid zien onderzoekers 2 belangrijke factoren: minder blootstelling aan daglicht buiten en meer activiteiten dichtbij (lezen, schermgebruik).

Mooie handvatten om het tij te keren.

 

Lees ter aanvulling ook het persbericht (2020, Onafhankelijke Ziekenfondsen). Hierin wordt de 20-20-2-regel gepromoot, waarbij (oudere) kinderen elke dag minstens 2 uur buiten zijn en hun schermgebruik na maximum 20 minuten onderbreken om 20 seconden weg te kijken.