Deze fiche van Eetexpert geeft hulpverleners en zorgfiguren handvatten om het eetgedrag bij kinderen met ASS te begrijpen en te ondersteunen.

Geprikkeld om meer te weten?

Dan raden we de rubriek 'ASS, eetproblemen en eetstoornissen' aan van Eetexpert met ondermeer de samenvatting  van de vorming van 30 september 2019 omtrent autisme en eetproblemen.