Volgens  het Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding  (B.S.06/08/2018 ) moet de vaccinatiestatus worden nagegaan naar aanleiding van elk systematisch contactmoment (art. 3 t.e.m. 7) en biedt het CLB vaccinaties en inhaalvaccinaties aan (art. 9). 

VWVJ september 2018