• Als bij het kind een oogje afgedekt wordt voor de visusscreening en het kind houdt het hoofd schuin, dan geven we de raad om er enkel voor te zorgen dat het kind niet kan gluren.Je kan het kind vragen om het hoofdeje recht te houden, maar het is zeker niet de bedoeling dat een tweede persoon het hoofd vast houdt.Dat het kind het hoofd  schuin houdt, kan wijzen op een afwijking.Hiervoor wordt dan best doorverwezen naar de oogarts.
  • Leg je materiaal op voorhand klaar, zeker voor kleuters. Zo moeten de eerste kleuters niet te lang in het lokaal vertoeven.
  • Kentekens op de grond kunnen de juiste afstand tussen het kind en de verpleegkundigen aanduiden (bvb. dmv tape).
  • Ga na of de platen die je het kind laat zien niet spiegelen.
  • Hou geen rekening met de resultaten van het vorig onderzoek.
  • Zorg ervoor dat van de jongste kinderen niet te lang na elkaar een inspanning wordt gevraagd. Indien er bvb. een visustest, een gehoortest, ... verlangd wordt, kan je ervoor zorgen dat er pauzes ingelast worden. Zo blijven de kinderen aandachtiger. Doe bvb. alle gehooronderzoeken op het einde van de zitting.
  • Ga steeds goed na per test en per leeftijd wat de verwijscriteria zijn. 

VWVJ 2003