Enkel voor Rilatine° en Equasym XR° is terugbetaling voorzien

Vanaf 1 september 2004 wordt Rilatine° 10 mg  terugbetaald voor jongeren vanaf 6 jaar t.e.m. 17 jaar in het kader van een behandeling voor ADHD.  Een rapport van kinderneuroloog of kinderpsychiater dient voorgelegd.  De terugbetaling wordt toegestaan voor maximaal 6 maand.  Hernieuwing van de terugbetaling kan voor 12 maand, mits een evolutierapport van de bovenvermelde specialisten dat het voortzetten rechtvaardigt.

In het Belgisch Staatsblad van 14 december 2004 verscheen een interpretatieregel i.v.m. het voorschrijven van Rilatine°.  Ook geneesheren specialisten in pediatrische neurologie zijn nu gemachtigd het benodigde rapport op te stellen in het kader van de terugbetaling.  Lees meer in het uittreksel van het Staatsblad.

Vanaf eind 2005 wordt ook 'Rilatine° met verlengde werking' (Rilatine MR 20 of 30 mg) terugbetaald, onder gelijkaardige voorwaarden zoals hierboven bepaald en mits vooraf minstens gedurende 6 maand met Rilatine 10 mg werd behandeld.  Lees meer in een uittreksel van het Belgisch Staatsblad van 20 oktober 2005.

Op 18 april 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de bevestiging van de erkenning van Equasym XR° (10, 20 of 30 mg) in de lijst van terugbetaalbare medicamenten voor de behandeling van ADHD. De voorwaarden voor terugbetaling zijn dezelfde als voor Rilatine°.

PS: Equasym XR° bevat (evenals Rilatine°) methylfenydaat hydrochloride. Equasym XR is een vorm met gereguleerde afgifte, waardoor het geneesmiddel gedurende een tijdsperiode die overeenkomt met de schooldag (8 uur) geleidelijk wordt afgegeven.