Mondspiegels en stompe sondes komen in contact met slijmvliezen, ze worden daarom beschouwd als semi-kritisch materiaal. Semi-kritisch materiaal moet gereinigd worden na gebruik, gevolgd door een hoogwaardige ontsmetting. Omdat producten voor hoogwaardige ontsmetting moeilijk te bekomen zijn buiten de ziekenhuisomgeving en een grote expertise vragen in gebruik (activatie van het product, handschoenen, afzuiging, enz.) wordt in de praktijk aanvaard om voor deze toepassing ethanol 70% te gebruiken, ofschoon ethanol slechts een intermediaire graad van ontsmetting behaalt. Concreet betekent dit voor de mondspiegel en stompe sonde:

  • De opzetspiegel wordt na gebruik verwijderd van de heft. Spiegel en stompe sonde worden na gebruik gereinigd met bijvoorbeeld water en een huishoudelijk schoonmaakmiddel.
  • Het gereinigd instrument wordt gedroogd om te vermijden dat de ethanol 70% zou verdunnen door toevoeging van water.
  • Het instrument wordt ondergedompeld in ethanol 70% gedurende minimum 1 minuut, in een afgesloten recipiënt om verdamping van de ethanol te vermijden. Als voldoende instrumenten beschikbaar zijn, kan gewacht worden om deze procedure toe te passen eens alle instrumenten gebruikt zijn voor het mondonderzoek.
    Bemerk: te langdurige onderdompeling leidt onvermijdelijk tot corrosie van het materiaal.
  • De ethanol 70% moet regelmatig aangevuld worden zodat volledige onderdompeling altijd mogelijk is. In principe wordt op deze manier geen afval gegenereerd. Ethanoloplossing die toch verwijderd moet worden, wordt in een CLB beschouwd als gevaarlijk bedrijfsafval en moet opgehaald worden door een overbrenger erkend voor gevaarlijke afvalstoffen. 

VWVJ februari 2011