Het antwoord vind je in de 'Standaard visusonderzoek bij 3- tot 18-jarigen in het CLB: Herziening van de richtlijnen voor kleurzinonderzoek'. 

VWVJ 2003 - update 2009