In de Standaard Groei en Puberteit wordt inderdaad aanbevolen het gewicht tot op 100 gr nauwkeurig te noteren.

Het is inderdaad zo dat het menselijk lichaam niet statisch is en op verschillende ogenblikken van de dag verschillend kan wegen. De nauwkeurigheid van 100 gr blijft niettemin belangrijk omdat het dichter bij het werkelijke gewicht blijft en omdat gewichtsverschillen van 1 kg een te groot verschil kunnen betekenen bij de BMI-berekening.

VWVJ november 2006