Gelatine wordt in de farmaceutische en voedingsindustrie gebruikt als stabilisator. Het wordt bereid door hydrolyse van collageen, wat voorkomt in het bindweefsel van dieren. MMRVAX PRO bevat gelatine van varkensoorsprong.

Voor personen binnen bepaalde geloofsgemeenschappen kan dit twijfel of onduidelijkheid veroorzaken. Is dit vaccin toegelaten of niet? Hieronder kan u meer informatie vinden zodat u ouders/jongeren hierover correct kan informeren en ouders/jongeren een weloverwogen keuze kunnen maken.

Voor personen die de islamitische wet naleven

De Islamitische Organisatie voor Medische Wetenschappen (IOMS) organiseerde een congres om het thema ‘Juridisch verboden en onzuivere stoffen in levensmiddelen en geneesmiddelen’ te bespreken. Hierop waren meer dan 100 religieuze rechtsgeleerden aanwezig alsook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)..Volgende passages zijn relevant voor vaccinatie.

‘De omzetting van een stof in een andere stof, verschillend in karakteristieken, verandert stoffen die juridisch onzuiver zijn in zuivere stoffen, en verandert stoffen die verboden zijn in legale en toegestane stoffen. Bijgevolg beschouwen de religieuze rechtsgeleerden de omzetting van onderdelen van een varken tot gelatine als voldoende om toe te laten aan oplettende moslims om vaccins die gelatine van varkensoorsprong te ontvangen en om medicijnen verpakt in gelatine capsules in te nemen.’

Deze aanbeveling wordt aanvaard door de meeste moslims in een groot deel van de wereld. Binnen de moslimgemeenschap bestaat echter een grote diversiteit aan opvattingen. Vandaar dat sommige ouders/jongeren het vaccin dat gelatine van varkensoorsprong bevat wel als verboden kunnen beschouwen. Het Priorix vaccin is een alternatief, maar kan niet gratis worden aangeboden via de vaccinatiekorf van de Vlaamse Overheid. Priorix bevat geen varkensgelatine. 

Voor personen die de Joodse wet naleven

In het Verenigd Koninkrijk stelt Rabbi Abraham Adler, Kashrut* and Medicines Information Service, dat er volgens de Joodse wetten geen bezwaar is tegen bestanddelen van varkens of andere dieren die niet via de mond worden ingenomen. Dit omvat vaccins, injecties, suppositoria, crèmes en zalven.

[*Kashrut is het deel van de joodse wet dat betrekking heeft op welk voedsel wel en niet gegeten mag worden, hoe dit voedsel moet worden bereid en hoe het moet worden gegeten.]

Het onderzoek van Carine AsnongCLB-arts, ‘De orthodox joodse gemeenschappen in Antwerpen: een ondergevaccineerde risicogroep’, voorgesteld naar aanleiding van de Gezondheidsconferentie Vaccinaties in 2012 somt verschillende redenen van ondervaccinatie op. Haar onderzoek toont dat religieuze overtuiging geen reden is om niet gevaccineerd te worden in deze subgroep.

VWVJ september 2015 – update april 2024