Waarom geen Scola-test in het kleuteronderwijs?

De Scola maakt gebruik van een toestel waarmee verschillende visustesten kunnen afgenomen worden: men kan dus kiezen tussen prentjes en letters, hetzij afzonderlijk of op lijn. Geen enkele optie beantwoordt echter aan de vereiste eigenschappen voor een goede amblyopieopsporing. Onderstaande tabel illustreert dit:  Kritische kijk op de Scola-test

Eigenschappen Snellen-principe Crowding-fenomeen Logaritmische gradatie van de schaal
1. Afzonderlijke prentjes (Pigassou) nee nee nee
2. Afzonderlijke STYCAR-letters (HOVTX) ja nee nee
3. STYCAR-letters op lijn (HOVTX) ja nee nee