European framework for quality standards in school health services and competences for school health professionals
World Health Organization 2014, 16 pp

In de schoot van de WHO, Regional Office Europe, schreef een werkgroep (met ondermeer prof. K. Hoppenbrouwers) een raamwerk voor een kwaliteitsvolle schoolgezondheidszorg. Het raamwerk wil de lidstaten ondersteunen bij het uitbouwen en verankeren van de schoolgezondheidszorg in het gehele gezondheidsbeleid.

Aldus: de krijtlijnen voor een kwaliteitsvolle schoolgezondheidszorg gebundeld op 16 pagina's!