Het eindwerk van dr. Els Desseyn in het kader van de opleiding ManaMa Jeugdgezondheidszorg spitst zich toe op het "Onderzoek naar de waarde van een verkorte Ishihara-test bij de opsporing van kleurzinafwijkingen bij kinderen van het eerste leerjaar" (academiejaar 2005-2006).

Het eindwerk is hier integraal te lezen .

In dit eindwerk vind je ook wat de invloed van kleurzinstoornissen kan zijn op een brede waaier aan taken. Taken met mogelijkse weerslag op schoolse, beroepsmatige of dagdagelijkse activiteiten of bij vrijetijdsbesteding.