'Gender in de blender' is een educatief pakket over genderdiversiteit en transgender ten behoeve van leerkrachten secundair onderwijs.