Het 'Prodiaprotocol Gedrag en Emotie'

Protocol diagnostiek bij gedrags- en/of emotionele problemen en het vermoeden van een (ontwikkelings)stoornis (Prodiaprotocol gedrag en emotie)

Een zorgzame school geeft elke leerling kansen om zich sociaal-emotioneel te ontplooien. Ze creĆ«ert de nodige gradaties van zorg en begeleiding, ook bij gedrags- en/of emotionele problemen. Handvatten voor de uitbouw van deze 'preventieve basiszorg' en 'de verhoogde zorg' door scholen, vind je in dit protocol.
CLB -medewerkers vinden er ruggensteun voor een handelingsgericht traject in geval van socio-emotionele problemen zoals angstproblemen en depressieve stoornissen.

Principes van 'motiverend werken'

De principes van 'motiverend werken' toepassen doorheen alle contacten met kinderen, jongeren en hun context, is een mooie leidraad en bevordert het welbevinden van betrokkenen.

Inspirerende modellen en methodieken voor 'motiverend werken' zijn:

  • de zelfdeterminatietheorie (Deci en Ryan)
  • de motiverende gespreksvoering (Rollnick en Miller)
  • het oplossingsgericht werken (de Shazer en Berg)

Voor meer informatie over deze complementaire modellen en het gebruik ervan, zie JGZ  algemeen > Pijlers en methodieken > Motiverend werken

Methodieken in de JGZ-praktijk van de CLB

Methodieken voor gebruik in de JGZ -praktijk van CLB gestoeld op 'motiverend en participatorisch werken', zijn onderwerp van VWVJ-onderzoek: 

  • Voor de systematische contactmomenten van 3-jarigen en hun ouders is dit de SPARK36.
  • Voor de systematische contactmomenten van  14-jarigen is dit 'Gezond leven? Check het even!'

De resultaten zijn veelbelovend.

Verneem er meer over via: