In 2013 is door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) opnieuw een gezondheidsenquête uitgevoerd bij een steekproef van de Belgische bevolking.

Deze enquête peilt ondermeer naar de voedingsstatus.  Uit de 'bevraging' van lengte en gewicht wordt de BMI afgeleid. De samenvatting van deze resultaten is opgenomen in rapport 2 over 'Gezondheidsgedrag en Leefstijl', deel 6 'Voedingsstatus'). Hieruit blijkt dat 1 op 5 van de jongeren (van 2 t.e.m. 17 jaar) te zwaar is en 7,1 % kampt met obesitas.  Deze  resultaten zijn minder gunstig in vergelijking met deze van 2008 en betekenen een significante stijging t.o.v. 1997.

De percentages zijn bij jongens quasi hetzelfde als bij meisjes. Voor overgewicht zijn er geen verschillen volgens leeftijdsgroep, maar dit is wel het geval voor zwaarlijvigheid: de prevalentie is nl. hoger bij de jongste kinderen (2-4 jaar). Het percentage jongeren met overgewicht is een stuk hoger in het Brussels (23%) en het Waals Gewest (25%) dan in het Vlaams Gewest (16%).

Lees zeker ook de bespreking op het einde van dit deelrapport.