Voor een persoon die wellicht pacemaker-dependent zal worden, is het niet wenselijk een studierichting aan te vatten waar de kans op elektromagnetische interferentie (EMI) zeer reëel is, bv. de optie 'lastechnieken', ook al worden er allerlei veiligheidsvoorschriften nageleefd.

Het is aan de behandelende cardioloog om uit te maken of de cliënt naar alle waarschijnlijkheid pacemaker-dependent wordt of niet. Cliënt en cardioloog kunnen beroep doen op gespecialiseerde teams, bv. binnen universitaire settings, om het gepersonaliseerd advies verder te onderbouwen.

Voor een meer uitgeschreven advies (met vermelding van bronnen), zie bijlage.

VWVJ, juni 2012

is_de_opleiding_lastechnieken_gecontra-indiceerd_voor_een_jongere_met_av-block_waarvoor_in_de_toekomst_wellicht_een_pacemaker_nodig_is.pdf