De werkgroep Kind en Astma (samengesteld uit artsen, verpleegkundigen, vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, ...) maakte de brochure 'Open luchtwegen op school' (2011) De brochure is bedoeld voor het schoolteam. Je vindt er wat astma is, wat astmaklachten kan uitlokken, wat je kunt doen bij klachten of bij een aanval en hoe je klachten kunt proberen te voorkomen in het schoolmilieu (of bij schoolactiviteiten).

Hierbij hoort ook een fiche voor de individuele leerling met astma. Deze bestaat uit 2 luiken:

  • luik 1 wordt jaarlijks ingevuld door ouders samen met de behandelende arts en wordt aan de schooldirecteur overhandigd. Deze geeft dit dan door aan de CLB-arts.
  • luik 2 wordt door de CLB-arts ingevuld aan de hand van de gegevens in luik 1. Dit luik vormt de houvast voor het schoolteam: zo weten schoolbegeleiders wat ze concreet moeten doen voor deze leerling in het kader van de astmaproblematiek.


De Nederlandstalige brochure en fiche vind je hieronder en is ook aan te vragen via de Astma-en-Allergiekoepel.

Een Franstalige versie 'L'air scolaire' vind je via de website van Fares (Fonds des Affections Respiratoires).

brochure_open_luchtwegen_op_school.pdf

de_individuele_astmafiche.pdf