Brochure 'Omgaan met zelfbeschadiging. Een gids voor ouders en hulpverleners'
ontwikkeld door onderzoekers aan de Universiteit van Oxford en  vertaald en bewerkt door VLESP
12 pp., 2016

Deze gids is bedoeld om ouders, hulpverleners, andere familieleden en vrienden te helpen omgaan met jongeren die zichzelf verwonden. De inhoud werd ontwikkeld op basis van gesprekken met ouders en hulpverleners. U vindt in deze brochure informatie over de kenmerken en oorzaken van zelfbeschadiging, hoe u een jongere kan steunen die hiermee kampt en welke hulp beschikbaar is