Uit recente studies blijkt dat zowat 2% van de gediagnosticeerde personen met MS jonger is dan 16 jaar. Voor België gaat het om zo’n 220 kinderen. Kinderen of jongeren die lijden aan MS hebben veelal dezelfde klachten als volwassenen, maar de jonge leeftijd zorgt voor specifieke moeilijkheden. Bij de MS-Liga Vlaanderen kan men terecht voor meer informatie o.a. een handleiding voor leerkrachten (basis, secundair en voorgezet onderwijs).

In deze handleiding vernemen leerkrachten welke problemen leerlingen met MS kunnen ondervinden, wat zij voor hen kunnen doen en welke aanpassingen mogelijk zijn.

Voor meer informatie, contacteer de MS-liga.