30-05-2017

Met een handicap naar de school van je keuze. Redelijke aanpassingen in het onderwijs.
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
2017 (3e editie); 48 pp.; vrij te raadplegen

De wet zegt dat leerlingen met een handicap op school recht hebben op redelijke aanpassingen.

Maar wat verstaat men precies onder 'handicap'? En wat zijn 'redelijke aanpassingen'?
Hoe voorzie je redelijke aanpassingen? En wat te doen als een redelijke aanpassing wordt geweigerd?

Deze brochure maakt dit duidelijk. Een goede houvast voor de nauwst betrokkenen - leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties- maar ook voor CLB-medewerkers.

Via de website van het Interfederaal Gelijkekansen Centrum (Unia) is de brochure raadpleegbaar (in originele tekst, in gemakkelijk leesbare tekst en in Vlaamse Gebarentaal).