03-12-2018

Kwaliteitsvol inclusief onderwijs in het belang van het kind (2018 - 48 pp.)

Samen met het Kinderrechtencommissariaat werkte Unia een tekst uit rond het belang van het kind en hoe dit belang op de juiste manier kan afgewogen worden.

Hoe kunnen het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind samen gerespecteerd worden bij het verwezenlijken van het recht op inclusief onderwijs.

Wat is het wettelijk kader? Wat zijn de uitgangspunten? En hoe een correcte afweging maken van de proportionaliteit van maatregelen en van het belang van het kind?

De antwoorden vind je in deze brochure.