18-08-2021

Meer aandacht voor Kinderen van Ouders met een Verstandelijke Beperking (KVBO). Hiervoor zet de Nederlandse belangenvereniging Sien zich in. Samen met het Trimbos Instituut heeft Sien nu een brochure gemaakt met informatie en adviezen voor (zorg)professionals. Belangrijk, want deze normaal begaafde kinderen worden maar al te vaak vergeten in de begeleiding van deze gezinnen.

De brochure geeft informatie over de opvoedsituatie van kinderen van ouders met een verstandelijke beperking en adviezen hoe ze deze kinderen kunnen ondersteunen. 

De brochure is geschikt voor zorgprofessionals, maar ook voor onderwijzers, familieleden en andere betrokkenen.

(sien.nl)