Kinderen en overgewicht. Een actieplan voor ouders.
R. Hirasing, M. Gouwerok
Uitg. Rean, 2007

Dit vlotte boekje (70 pp.) is  geschreven in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  in Nederland.  Voor ouders van kinderen met (of zonder) overgewicht is dit een praktische handleiding om de energiebalans van hun kind in evenwicht te brengen of te houden. Het actieplan omvat 4 zeer concrete punten: buitenspelen stimuleren, ontbijt nemen, frisdrank beperken, TV kijken beperken (Het kind boft!). Dit zijn meteen ook de speerpunten waarmee op heden de preventieve (jeugdgezondheids)sector in Nederland werkt. Het boekje biedt dan ook een goede ruggensteun voor jeugdgezondheidswerkers!

Het boekje is te downloaden via deze link.

Hoe de jeugdgezondheidszorg in Nederland hiermee aan de slag gaat, kun je lezen in het 'Overbruggingsplan voor kinderen met overgewicht'. Of: maak er in het kort kennis mee via het artikel in het Tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg van oktober 2006 (p. 96-100).

Hierbij aansluitend is er ook het 'Signaleringsprotocol overgewicht in de Jeugdgezondheidszorg' (november 2004, 50 pp.)voor de Nederlandse JGZ over wat zijn de criteria voor overgewicht, obesitas en hoe meet je dat?