Waarheid, durven... trauma. Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen en jongeren (Cahiers Seksuele Psychologie & Seksuologie, nr. 7)
S. Anthoni, I. Vanderstraete & E. Swolfs
Garant Uitgevers nv; 2014; 79 pp.; ISBN: 9789044130584

Grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen en jongeren brengt soms heel wat deining te weeg.

Achter de feiten gaan steeds verschillende verhalen schuil: het verhaal van de betekenis voor jongeren en hun ontwikkeling, het verhaal van de impact op ouders en het verhaal van het tumult op de school. Dit boek besteedt aandacht aan de effecten van het seksueel grensoverschrijdend gedrag op alle betrokken partijen.

Gegroeid vanuit de praktijk en de ervaringen van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling gaat het boek in op hulp én kansen op herstel voor kinderen, ouders en hun omgeving.