21-10-2017

Het boek 'Zie me niet. Omgaan met zelfverwonding thuis en op school' (Acco) van Imke Baetens en Laurence Claes wordt vandaag gelanceerd.

Zelfverwonding komt voor bij 1 op 5 Vlaamse scholieren (12-18 jaar), zo blijkt uit het onderzoek i.k.v. de doctoraatsthesis (2013) van Imke Baetens. Slechts één op twee scholieren spreekt hierover met iemand anders, en het vaakst is dit met een leeftijdsgenoot. 

Scholen vragen zich terecht af hoe ze gepast kunnen reageren. Een gepaste reactie bij de ontdekking van het zelfverwondend gedrag is immers cruciaal en scholen zijn ook dé aangewezen plaats voor de preventie en opvolging van jongeren die zichzelf verwonden. Daarom is er nu een 'Preventiepakket Zelfverwonding voor scholen'. Dit pakket wil scholen enerzijds een theoretisch kader en anderzijds ook enkele praktische richtlijnen meegeven. Meteen wordt ook vorming voorzien voor zorgcoördinatoren en/of CLB-medewerkers.

Voor meer informatie kun je terecht op zelfverwonding.be. Ook voor jongeren en hun ouders.