Werkboek en Handboek 'Naar een Lichter en Gezonder Gewicht'
papieren versie en online versie
Uitgegeven en te bestellen via het Centrum Menselijke Erfelijkheid, UZ Leuven
 

Het boek is in eerste instantie ontwikkeld om personen met een verstandelijke beperking een gezonde levensstijl aan te leren en hen een zekere zelfcontrole aan te reiken. 

De ervaring leerde dat dit programma evenzeer bruikbaar is voor jonge kinderen en personen met beperkte leesvaardigheden.

Het eetprogramma kan individueel of in groep gebruikt worden.

Diëtisten, leerkrachten, (ortho)pedagogen, opvoeders, psychologen en ouders kunnen dit eetprogramma gebruiken. De ondersteuning van een diëtist(e) is zeker een noodzaak.