Het boek "Moe of vermoeid? CVS gewikt en gewogen."  (Standaard Uitgeverij, 2009; ISBN 9789034193483) van de CVS contactgroep laat je kennis maken met de verschillende actuele visies op het chronisch vermoeidheidssyndroom en hun aanpak. Vooraanstaande (ondermeer Vlaamse) experts verleenden hiervoor hun medewerking.

De uitgever stelt het boek als volgt voor:

Over CVS bestaat veel controverse, zowel in de (wetenschappelijke) literatuur als in het werkveld. Er is nog geen consensus tussen onderzoekers en clinici over de etiologie en de pathofysiologie van CVS. Bovendien bestaat er discussie over de wijze van diagnosticeren, de manier waarop CVS behandeld moet worden en over de naamgeving.
Dit boek is een uniek werk waarbij voor het eerst de verschillende visies, dimensies, onderzoeken, behandelingen en therapieën aan bod komen. Een greep uit de onderwerpen: mechanismen van CVS, de rol van de eerste lijn, CVS als stressgerelateerde aandoening, CVS bij kinderen en jongeren, relaxatietechnieken, aspecten van de slaap, mythes en misverstanden, verzekerings- en rechtsproblematiek.
Achteraan vindt de lezer een overzicht van de verschillende CVS-criteria. Nuttige adressen en een handige woordenlijst sluiten het geheel af.

In een artikel van de Artsenkrant van 8 juni 2010 lezen we het volgende:

Het boek bevat onder meer bijdragen van Prof. Boudewijn Van Houdenhoven, lid van het multidisciplinair CVS-referentiecentrum UZ Leuven, van Filip Van Den Eede, medisch coördinator psychiatrie UZA en van Kenny De Meirleir van de Vakgroep Menselijke Fysiologie aan de VUB. Verder zijn er opmerkelijke artikels over de aanpak van kinderen met CVS in het Zeepreventorium van De Haan en over pragmatische richtlijnen voor de eerste lijn.

De uitgave is gericht op iedereen die interesse heeft voor het onderwerp: van artsen tot patiënten en familieleden.