Kleine kinderen, grote kansen. Hoe kleuterleraars leren omgaan met armoede en ongelijkheid.
Leraren beter voorbereiden in het omgaan met kansarmoede bij jonge kinderen (3-6j)
Koning Boudewijn Stichting; 2014; 160 p.; gratis

Deze KBS-publicatie geeft achtergrondinformatie, een wetenschappelijk onderbouwde visie en praktijkvoorbeelden over hoe in het kleuteronderwijs om te gaan met armoede en diversiteit. Warm aanbevolen voor wie in onderwijs (CLB inbegrepen) werkzaam is.