Zelfverwonding... en andere reacties op onaangename gevoelens. Enkele richtlijnen voor een eerste gesprek.
Nadine Callens
Caleidoscoop, 2007

Automutilatie of zelfverwonding
Herwig Claeys
Caleidoscoop, 2004

Zelfverwonding: informatie voor patiënten
Herwig Claeys
Psychopraxis, 2001

Deze info in dit artikel is bedoeld als zelfhulpinstrument voor mensen met problemen van zelfverwonding, maar lijkt door zijn complexiteit eerder een instrument om samen met een hulpverlener door te nemen.

 

Voor wie meer wil lezen is er het boek van dezelfde auteur dat verschenen is bij Garant: 'Zelfverwonding bij jongeren. Gids voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ouders en vrienden.'

Leerkrachten vinden alvast ook concrete info via Klasse.