In het tijdschrift 'Advances in Neonatal Care' verscheen een artikel omtrent het Shaken Baby Syndrome (SBS) bedoeld voor gezondheidswerkers in de zuigelingenzorg.  Niet alleen de incidentie, biomechanica, de risicofactoren, kliniek, diagnose en prognose worden besproken.  Er wordt tevens benadrukt dat deze zorgverleners goed geplaatst zijn tot identificatie en educatie i.v.m. SBS.
Deze educatie (o.a. van ouders) omvat uitleg over risicofactoren, gevaren en gevolgen van 'infant shaking' en wordt gezien als een belangrijk instrument ter preventie.
Wat dan de concrete uitleg aan ouders voorstelt, is neergeschreven (in foldervorm) in een volgend artikel.

Beide artikels zijn te lezen via Medscape, na (gratis) registreren.

Understanding Shaken Baby Syndrome (Adv Neonatal Care 4(2):105-116, 2004

Preventing Shaken Baby Syndrome(Adv Neonatal Care 4(2):118-119, 2004

(! de artikels worden aangeboden via Medscape.  Om van deze service te genieten, dient eerst geregistreerd te worden, wat gratis is)