Het volledige nummer van juni 2006 van het tijdschrift 'Seizure' (The European Journal of Epilepsy) is gewijd aan  de 'Cognitive impairment in epilepsy'.

In een inleidend artikel zegt de Nederlandse Aldenkamp het volgende:
De gevolgen van epilepsie zijn soms even ernstig als de stoornis zelf. Eén van de belangrijke gevolgen is de weerslag op het cognitief functioneren. Aandachtsproblemen, geheugenproblemen en een mentaal vertragen zijn de cognitieve stoornissen die het frequentst geassocieerd zijn met epilepsie. Soms vinden patiënten deze gevolgen op cognitief vlak storender dan de aanvallen zelf.

Volgende factoren kunnen alvast een rol spelen bij de cognitieve problemen: het epilepsiesyndroom zelf, de aanvallen en de centrale neveneffecten van de behandeling.
In de volgende artikels van dit nummer komen dan ook (ondermeer) deze factoren uitgebreid aan bod.