Zijn interventies voor gewichtscontrole bij kinderen effectief?
Chevalier P.
Minerva 2010; 9(9): 100-101

Bovenstaand artikel uit Minerva (een elektronisch tijdschrift voor evidence-based medicine) is een bespreking van:

Effectiveness of weight management interventions in children: a targeted systematic review for the USPSTF.
Whitlock EP, O’Connor EA, Williams SB, et al.
Pediatrics 2010;125:e396-e418.

De auteur van het artikel in Minerva besluit als volgt:

Dit systematisch literatuuroverzicht van relatief heterogene, recente studies toont globaal gezien een winst aan van gedragsinterventies met matige (26 tot 75 uur) tot hoge (>75 uur) intensiteit op het vlak van vermindering van de BMI bij kinderen en adolescenten met overgewicht of obesitas. Deze interventies vereisen een interdisciplinaire samenwerking met de nodige training van de teamleden.