Zelfbeschadigend gedrag bij adolescenten in Vlaanderen.
L. van Rijsselberghe, G. Portzky, C. van Heeringen 
Tijdschrift voor psychiatrie.2009; 51:629-640

In het kader van de Child and Adolescent Self-Harm in Europe (CASE)-studie werd bij 4500 Vlaamse jongeren van 3e en 4e secundair een anonieme zelf rapportagevragenlijst afgenomen. Aan de hand van internationaal vergelijkbare data wilden de onderzoekers inzicht krijgen in de prevalentie van en de omstandigheden bij zelfbeschadigend gedrag onder jongeren in Vlaanderen en inzicht krijgen in de mogelijkheden tot preventie ervan.

Lees het volledige artikel in het Tijdschrift voor psychiatrie.