Ocular findings in children with a microdeletion in chromosome 22q11.2
Ingele Casteels, Patricia Casaer, Marc Gewillig, Ann Swillen, Koenraad Devriendt
Eur J Pediatr, 2007

Dit artikel vind je via Researchgate.

Kinderen met VCFS (Velocardiofaciaal syndroom, del 22q11.2) hebben vaker oogproblemen. Dat bevestigen onderzoekers van het UZ Leuven. Strabisme en refractieafwijkingen (vnl. hypermetropie) zijn frequent. De onderzoekers raden een oogartscontrole op de leeftijd van 2 jaar aan voor het opsporen (en behandelen) van strabisme en amblyopie. Bovendien kampen deze kinderen vaak met leerproblemen. Ze benadrukken om bij deze kinderen - zelfs geringe - refractieafwijkingen te corrigeren met een bril. Dit o.w.v. een gunstiger invloed op de leesvaardigheden.

VWVJ-bespreking 2007