Timing of solid food introduction and risk of obesity in preschool-aged children
Huh SY et al.
Pediatrics. 2011 Feb
PMID: 21300681

In een prospectieve cohortstudie (847 kinderen; U.S.) werd de associatie onderzocht tussen het tijdstip van introduceren van vaste voeding (< 4 maand; tussen 4 en 6 maand; >6 maand) en de aanwezigheid van obesitas (BMI = of > 95ste centiel voor leeftijd en geslacht) op 3-jarige leeftijd. De associatie werd onderzocht voor de groep kinderen die minstens tot de leeftijd van 4 maand van borstvoeding genoten ("borstgevoed") en voor de groep kinderen die nooit of minder dan 4 maand borstvoeding kregen ("flesgevoed").

In vergelijking met "borstgevoede kinderen" was er bij "flesgevoede" kinderen een snellere gewichtstoename in de loop van de eerste 4 levensmaanden.

Op de leeftijd van 3 jaar bleek 9% van de totale groep kinderen obees (13% van de "flesgevoede" groep, 7% van de "borstgevoede" groep):

  • voor de "borstgevoede" kinderen was het risico op obesitas onafhankelijk van het feit of vaste voeding werd geïntroduceerd vóór of na de leeftijd van 4 maand.
  • voor de "flesgevoede" kinderen was de kans op obesitas 6 keer hoger bij kinderen die vaste voeding geïntroduceerd kregen vóór hun 4e levensmaand (zelfs na incalculeren van de beïnvloedende factor 'aanvankelijk snelle groei')

Het volledig artikel is vrij na te lezen via Pubmed of Pediatrics
 

VWVJ februari 2011