Onderzoek naar de attitude van CLB-verpleegkundigen tegenover vaccinatie.
Van Steenberge, E., Roelants, M., Bulcke, M. et al. 
Tijdschr Jeugdgezondheidsz 51, 83–88 (2019).
 


Samenvatting

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent dat terughoudendheid tegenover vaccinatie (vaccine hesitancy) bij de bevolking en bij gezondheidswerkers een grote bedreiging vormt voor de volksgezondheid. Door een recente wijziging in de regelgeving in Vlaanderen mogen verpleegkundigen (ook in het kader van de jeugdgezondheidszorg [JGZ]) voortaan zelfstandig vaccineren. In dit onderzoek werd aan verpleegkundigen werkzaam in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) een online vragenlijst voorgelegd, met tien stellingen uit een bestaande WHO-vragenlijst, aangevuld met enkele vragen over hun sociaal-demografisch en werkgerelateerd profiel. In totaal vulden 198 verpleegkundigen de vragenlijst in. Tussen 87,9% en 97,0% van de respondenten is het ‘(helemaal) eens’ met de stellingen die het belang van vaccinaties benadrukken. Daarentegen blijkt een op de vier bezorgd te zijn over mogelijke ernstige bijwerkingen, en over risico’s van nieuwe vaccins. Bovendien vindt 7,6% vaccineren tegen de ziekten die niet meer voorkomen overbodig, twijfelt 11,6% hierover en is slechts 38,9% het hiermee ‘helemaal oneens’. Zelfstandig vaccineren is op het moment van de enquête nog niet breed ingeburgerd bij CLB-verpleegkundigen (slechts een op de vijf doet het). Uit de enquête blijkt ten slotte een behoefte aan bijkomende informatie en opleiding, en een duidelijk omschreven mandaat om zelfstandig en op een kwaliteitsvolle manier te vaccineren.
 

https://doi.org/10.1007/s12452-019-00177-4