Het vertrouwen van ouders van zuigelingen, peuters en adolescenten in vaccinatie in Vlaanderen. 
Vandermeulen C. Roelants M. Braeckman T. et al.
Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2019. 51: 67–73
 

Samenvatting

Twijfels bij de bevolking over het nut en de veiligheid van vaccinatie kunnen de vaccinatiegraad, en bijgevolg ook de groepsimmuniteit, onder druk zetten. Als onderdeel van het meest recente Vlaamse vaccinatiegraadonderzoek bij pas bevallen moeders (2016, n = 481), peuters (2014, n = 746) en adolescenten (2000, n = 1020) werd ouders gevraagd naar hun vertrouwen in vaccinatie van hun kind en/of zichzelf. Hierbij werd gebruikgemaakt van stellingen uit een vaccine hesitancy-vragenlijst die door de WHO is ontwikkeld. In de drie steekproeven blijkt dat het vertrouwen in het nut en de doeltreffendheid van vaccinatie, en in de artsen die vaccineren, zeer hoog is. Veiligheid en bijwerkingen van vaccinaties blijken echter een belangrijk aandachtspunt. Over de leeftijdsgroepen heen uit 30 tot 40% van de ouders hierover bezorgdheid. Bovendien is een belangrijke minderheid (20 tot 24%) van de ouders ervan overtuigd dat hun kinderen niet meer gevaccineerd hoeven te worden tegen infectieziekten indien deze niet meer zouden voorkomen. Hieruit blijkt dat communicatie over de veiligheid van vaccinatie en over het belang van blijvende groepsimmuniteit belangrijke aandachtspunten zijn om het vertrouwen in vaccinatie te behouden, en een optimale vaccinatiegraad te garanderen. Jeugdgezondheidszorg moet hierin, als belangrijkste actor in de vaccinatie van kinderen en jongeren, het voortouw nemen.


https://doi.org/10.1007/s12452-019-00176-5