Scoliosis detection, patient characteristics, referral patterns and treatment in the absence of a screening program in Norway
Adobor RD1, Riise RB, Sørensen R, Kibsgård TJ, Steen H, Brox JI.
Scoliosis. 2012 Oct 25;7(1):18. doi: 10.1186/1748-7161-7-18.
PMID: 23098059

Dit artikel is vrij te lezen via de website van SOSORT.

In 1994 is het schoolscreeningprogramma op scoliosis afgeschaft in Noorwegen, bij gebrek aan evidentie dat het programma de uitkomst verbeterde en o.w.v. de kosten die het met zich mee bracht.

Een studie vanuit een scoliosiskliniek in Oslo vergeleek de detectiewijze, de karakteristieken van de patiënt, het verwijspatroon en de behandeling van idiopathische scoliosis tussen 2 periodes: een periode zonder schoolscreening (van 2003-2011) en een periode waar er wel schoolscreening gebeurde (van 1976 tot 1988).

Wat bleek? In de periode zonder de systematische scoliosis screening, waren het meestal lekenpersonen die de scoliosis vaststelden. Veel patiënten presenteerden zich met een gemiddelde Cobb-hoek dicht tegen de bovengrens waarop nog behandeling met een brace aangewezen is. De frequentie van behandeling d.m.v. een brace was afgenomen en deze van heelkunde nam toe in vergelijking met de periode waarin er wel systematische screening gebeurde.

De auteurs bevelen een betere  verspreiding aan van richtlijnen die aangeven wanneer doorverwijzing voor scoliosis wenselijk is. Ze suggereren eveneens om een screeningsprogramma terug in overweging te nemen.