De richtlijnen voor de visusscreening in de CLB werden aan oogartsen toegelicht in een artikel dat verscheen in maart 2006 in Info, een tijdschrift van het Belgisch Oftalmologisch Gezelschap.