Psychosocial stress and asthma morbidity.
Yonas MA, Lange NE, Celedón JC.
Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2012 Apr;12(2):202-10. Review.
PMID: 22266773

Dit artikel geeft een stand van zaken omtrent wat gekend is over de relatie tussen astma en emotionele stress.

Het is vrij na te lezen via PubMed Central