Physical and functional impact of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis in childhood.
Kennedy G, Underwood C, Belch JJ.
Pediatrics. 2010 Jun;125(6):e1324-30
PMID: 20478937

In een studie vergelijken de onderzoekers de kwaliteit van leven bij jongeren met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) met deze van gezonde leeftijdsgenoten. In de lijn van de verwachting, blijken de scores van jongeren met CVS duidelijk lager te liggen dan bij gezonde personen, maar ook lager dan eerder gepubliceerde scores van jongeren met diabetes of astma.

De samenvatting is na te lezen via de website van het tijdschrift Pediatrics.