MP3-spelers, een bedreiging voor het gehoor van jongeren? Kencijfers van de studie JOnG!
Karel Hoppenbrouwers, Cécile Guérin, Mathieu Roelants, Karen Van Doorslaer, Karla Van Leeuwen, Annemie Desoete
SWVG Feiten en cijfers 2011 - 24 (14 pp.)

Lees het volledige artikel via de website van het Steunpunt beleidsrelevant onderzoek Welzijn Volksgezondheid en Gezin.

Een extract uit de samenvatting:

In het kader van de studie JOnG! (één van de onderzoeksprogramma‟s van het Steunpunt) werd bij meer dan 1400 twaalfjarige jongeren, woonachtig in 8 regio‟s verspreid over Vlaanderen, de attitude ten opzichte van risico‟s van lawaai, de blootstelling aan lawaai en het gebruik van gehoorbescherming in kaart gebracht.

Op twaalfjarige leeftijd meldt bijna de helft (45,4%) een MP3-speler (of een andere draagbare muziekspeler) via hoofdtelefoon of oortje te gebruiken, en twee op drie (67,3%) gebruikt op een of andere manier een hoofdtelefoon of oortje bij het luisteren naar muziek of het “gamen” op de computer. Een op tien (10,6%) van deze jongeren luistert wekelijks 7 uren of meer, en één op vijf (21,6%) zet de volumeknop van zijn muziekspeler courant op 60% of meer van het maximum. [...]

Naar aanleiding van deze resultaten wordt gepleit voor een versterking van het preventief beleid, met specifieke aandacht voor de beginnende gebruikers van MP3- en andere draagbare muziekspelers.