MP3 Players and hearing loss: Adolescents’ perceptions of loud music and hearing conservation
I. Vogel, J. Brug, E. Hosli, C. van der Ploeg, H. Raat
Journal of Pediatrics Maart 2008; pp. 400-404

Een Nederlands onderzoek peilde bij jongeren tussen 12 en 18 jaar naar hun gedrag en meningen omtrent 'de blootstelling aan luide muziek van MP3-spelers'. De meeste geven aan vaak te luisteren naar hun MP3-spelers op maximaal volume. Hoewel diezelfde jongeren zich bewust zijn van de risico's verbonden aan het luisteren naar luide muziek, toch denken zij zelf niet kwetsbaar te zijn hiervoor.

Lees er meer over in de uitgebreide samenvatting.

VWVJ-bespreking maart 2008