In het UZ-magazine van maart 2013 (p. 14 en verder) lees je het artikel 'Hyperventilatie: als ademen niet meer oplucht'.

Info ook bruikbaar voor jongeren met (een vermoeden van) hyperventilatie.