Effects of bracing in adolescents with idiopathic scoliosis
Weinstein SL, Dolan LA, Wright JG, Dobbs MB.
N Engl J Med. 2013 Oct 17;369(16):1512-21.
PMID: 24047455

Dit artikel bespreekt de resultaten van de BrAIST-trial. Deze liep in verschillende orthopedische centra in Canada en de USA. Vanaf juli 2007 kregen  patiënten met een typische indicatie voor het dragen van een brace (door skeletale immaturiteit en graad van scoliosis) er de kans aan de trial mee te doen. Er werd zowel een gerandomiseerde cohort als een cohort met behandeling-naar-keuze gevormd. Van de 242 patiënten die in de analyse zijn opgenomen, waren er 116 die ad random ofwel een brace ofwel observatie alleen kregen en 126 patiënten kozen zelf hun behandeling (brace of observatie). Patiënten met een brace kregen de instructie de brace minstens 18u per dag te dragen. Temperatuurregistratie in de braces gaf evenwel objectieve waarden voor het aantal uren dat de brace werd gedragen.

De patiënten werden 6-maandelijks geëvalueerd. De radiografieën (en interpretatie ervan) gebeurden door onderzoekers die geblindeerd waren voor de soort behandeling (brace of observatie).

De behandeling werd als succesvol gezien wanneer er skeletale maturiteit is bereikt zonder progressie van de curve tot 50° of meer.
Een curveprogressie tot 50° of meer werd bestempeld als een falen van de therapie.

Na bracing was het succespercentage 72%, na observatie alleen 48 %. (Hield men enkel rekening met de resultaten van de ad random cohorte, dan bekwam men gelijkaardige percentages.) Bovendien was er een significante positieve associatie tussen het aantal uren dat de brace gedragen werd en het percentage met een succesvolle behandeling. (In de groep die de brace tenminste 12,9u/dag droeg was het slaagpercentage 90 tot 93%! In de groep die de brace 0 tot 6u droeg was het percentage vergelijkbaar met deze van de observatiegroep.)

Conclusie:

Bracing verhindert bij heel wat jonge patiënten met scoliosis dat de curve voortschrijdt tot 50° of meer en behoedt hen zodanig van chirurgie. Het succes van de bracing is wel degelijk afhankelijk van het aantal uren dat de brace gedragen wordt.

Wat is het belang van deze studie?

  1. Met deze studie komt er meer evidentie voor de effectiviteit van het dragen van een brace bij kinderen in de groei met een matige scoliosis om progressie te voorkomen naar vormen van scoliosis die heelkunde vergen.
  2. De studie bevestigt dat het aantal uren per dag dat de brace wordt gedragen er echt toe doet. De registratie ervan is dan ook nuttig bij het interpreteren van toekomstige vergelijkende studies tussen types van braces. Bij de opvolging van individuele patiënten kan de registratie helpen om te zoeken naar het ideale individuele voorschrift qua tijdsduur en zo de compliance en het succes van behandeling te helpen maximaliseren.
  3. Deze resultaten hebben ook implicaties voor de screening naar scoliosis. Voorheen werd de waarde van screenen naar scoliosis immers aangevochten gezien het ontbreken van overtuigende evidentie voor de effectiviteit van een vroegtijdige niet-heelkundige behandeling.

Lees hier ook meer over in:

The pendulum swings back to scoliosis screening: screening policies for early detection and treatment of idiopathic scoliosis - current concepts and recommendations.
Grivas TB, Hresko MT, Labelle H, Price N, Kotwicki T, Maruyama T.
Scoliosis. 2013 Oct 29;8(1):16. doi: 10.1186/1748-7161-8-16.
PMID: 24165694 PMCID: PMC3817958

VWVJ januari 2014